DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
การชำระเงิน

รายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าบริการ

 


quote สินค้าและบริการของ ดอทรีจิส เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ quote

การสมัครใช้บริการ/สั่งซื้อบริการ หาก "ยังไม่ชำระเงิน" ไม่ถือเป็นการจองชื่อที่ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อไว้และถือว่าการจดโดเมนยังไม่สมบูรณ์

 

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ, การชำระเงิน, ใบเสร็จรับเงิน

dotregis.com แนวทางข้อแนะนำการสั่งซื้อ, การชำระเงิน, ใบเสร็จรับเงินเพื่อให้การสั่งซื้อ เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการ

< ข้อแนะนำการสั่งซื้อ
< ข้อแนะนำการตรวจสอบใบสั่งซื้อ
< ข้อแนะนำการโอนเงิน
< เงื่อนไขการชำระเงิน
< ใบเสร็จรับเงิน
< ภาษี ณ ที่จ่าย (เฉพาะนิติบุคคล)

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

- โปรดใช้ Email ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นประจำหรือใช้งานได้จริงติดต่อได้ (ป้องกันปัญหาลืมรหัสจัดการรวมถึงการ
ติดต่อในด้านการเงิน และการต่ออายุ) เพราะระบบของเราถือเอาอีเมล์ผู้สั่งซื้อเป็นตัวแทน เจ้าของบัญชีใช้งาน
หากลืมรหัสจัดการ, ระบบแจ้งเตือนต่างๆ ระบบจะติดต่อไปยัง Email ที่แจ้งไว้ (ไม่รับแจ้งกลับ
ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์อื่นใด เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีนั้นๆ)

- แต่กรณีที่ลืมรหัสจัดการและลืมบัญชีอีเมล์ (รายละเอียดข้อมูลในอีเมล์หาย) กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน
ระบุข้อความบนสำเนาว่า (แจ้งขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมล์สำหรับเข้าระบบบใน)
ชื่อโดเมน ... เท่านั้น (ลงนามรับรองพร้อมระบุวันที่ที่ร้องขอ) ส่งมาทาง Email : support@dotregis.com เท่านั้น

---------------------------------------

ข้อแนะนำการตรวจสอบใบสั่งซื้อ

- ใบสั่งซื้อนี้ จะคงอยู่ในระบบ 3 วันหลังจากสั่งซื้อ ซึ่งคุณสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวก
และหากครบกำหนด หากต้องการสั่งซื้อกรุณาสั่งซื้อเข้ามาใหม่หรือแจ้งมาทางอีเมล์ ทางเราจะแจ้ง
ตรวจสอบสถานะโดเมน (กรณีจดโดเมน) ยอดที่ต้องชำระ และบัญชีธนาคารกลับไป

- ในช่วงที่คุณสั่งซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ชำระเงิน หากคุณชำระเงินหลังจากชื่อโดเมนเดียวกันกับใบสั่งซื้อ
คุณชำระเงินเข้ามาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาก่อนหรือสถานะโดเมนเดียวกันถูก
ผู้อื่นจดทะเบียนไปแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถจดได เพราะระบบโดเมนออนไลน์ทั่วโลก

- หากคุณต้องการจดชื่อโดเมนใหม่ ซึ่งไม่มีในใบสั่งซื้อเดิม ก็ไม่ต้องชำระยอดเงินใบสั่งซื้อเดิมเข้ามา
ให้ชำระเงินตามยอดเงินในใบสั่งซื้อใหม่

- รายการที่เป็นโปรโมชั่น โปรดชำระภายในวันสุดท้ายของวันหมดโปรโมชั่นหรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โปรโมชั่น หากพ้นกำหนดให้ถือว่าใบสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

- การสั่งซื้อนี้ จะมีรายละเอียดแจ้งการสั่งซื้อ ส่งไปทางอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้อัตโนมัติกรุณาตรวจสอบ
ใน (Inbox) หรือ (Junk Mail) (อีเมล์ขยะ) และหากภายใน 1 ชม.หลังการสั่งซื้อนี้ คุณยังไม่ได้รับ
รายละเอียดการสั่งซื้อกรุณาสั่งซื้อเข้ามาใหม่ หรือติดต่อมาที่ support@dotregis.com

---------------------------------------

ข้อแนะนำการโอนเงิน

- การโอนเงินค่าบริการ หากท่านไม่มีหลักฐานการโอนเงิน โปรดโอนเงินเป็นเศษ (สตางต์) เช่น
ราคาสรุปการสั่งซื้อคือ 1,000 บาท ท่านก็ชำระเงินเข้ามาจำนวน 1002.59 บาท (หรือแล้วแต่ท่านจะโอน)
เพื่อทีมงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น (โดยท่านต้องแจ้งการชำระเงินด้วยเช่นกัน)

- เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อไม่พบยอดหรือลูกค้าโอนเงินยังไม่สมบูรณ์

- หลังแจ้งโอนเงินแล้ว เมื่อทีมงานของเรารับทราบการแจ้งเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะตรวจสอบเงินผ่าน
ทาง Online Banking ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าไม่พบยอดจะติดต่อลูกค้าทันที
ลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าเวลาใดก็สามารถโอนเงินได้ เราก็สามารถตรวจสอบได้ เว้นแต่ระบบ
ธนาคารไม่สามารถใช้งานได้

- หลังจากแจ้งการชำระเงินแล้ว ทางเราจะดำเนินการให้ทันที ประมาณ 30 นาที ในเวลาทำการ
(08.00 - 18.00) นอกช่วงเวลาทำการ (อย่างช้าสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมง) ลูกค้าจะได้รับ email แจ้งรายละเอียด
รหัสจัดการโดเมนและรหัสจัดการโฮสติ้ง โดยจะส่งรายละเอียดการใช้งานแจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน
หัวข้ออีเมล์ชื่อ (Account Information (ชื่อโดเมนของคุณ))

- หากท่านชำระเงินโดย Internet Banking แม้ว่าจะมีอีเมล์แจ้งจากธนาคารหรือ SMS ยังไม่ถือว่าเป็น
การแจ้งชำระเงินที่สมบูรณ์เพราะในการแจ้งนั้นอาจไม่ได้แจ้ง เลขที่ใบสั่งซื้อ ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นของ
ใบสั่งซื้อใดดังนั้นโปรดแจ้งชำระเงินอีกครั้งโดยระบุรายละเอียด
(แต่หากการแจ้งผ่านอีเมล์ธนาคารระบุใบสั่งซื้อมาแล้วทางเราจะดำเนินการให้ ทันที)

---------------------------------------

เงื่อนไขการชำระเงิน

- สินค้าและบริการของเรานั้น เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ หลังจากชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ทางเราจะสร้างบัญชีใช้งานโดเมนและโฮสติ้งให้ พร้อมส่ง User, Password และข้อมูลการใช้งาน
ให้ทาง email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

- ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ต้องการแบบไปรณีย์ จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ หลังจากที่เราได้รับชำระเงิน
เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 7 วันทำการ

- สำหรับลูกค้าที่มีการโอนข้ามเขต ข้ามจังหวัด หรือต่างธนาคาร (โปรดโอนยอดรวมค่า ธรรมเนียมธนาคาร)
เพราะธนาคารจะหักออกจากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามาทำให้เราได้รับเงินไม่เต็มจำนวน และเราจะไม่สามารถ
ดำเนินการเปิดบัญชีให้ท่านได้ ถ้าได้รับเงินไม่ครบ

---------------------------------------

ใบเสร็จรับเงิน

กรณีต้องการขอใบเสร็จรับเงิน ทางเราจะออกใบเสร็จให้ท่าน 2 วิธีคือ
1. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบบ PDF ไปยังอีเมล์ตามที่สั่งซื้อ (ลูกค้าสามารถปริ้นได้เอง)
2. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน (แบบเดียวกันกับแบบ PDF) จัดส่งไปยังที่อยู่ของท่านตามไปรษณ๊ย์
(โดยคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม 30 บาท จัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน

---------------------------------------

ภาษี ณ ที่จ่าย (เฉพาะนิติบุคคล)

กรณีลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ตรวจสอบรายละเอียดได้ จาก อีเมล์ที่ทางทีมงานจัดส่งให้ หลังจากส่งเอกสารมายังเราแล้ว
ทางเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่ตามที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ support@dotregis.com รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dotregis.com/tos-tax.php

ชำระเงินตามยอดรวมค่าบริการสรุป บวกด้วย 3% ผ่านธนาคารเท่านั้น

---------------------------------------

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในหน้าเว็บ www.dotregis.com

LiveZilla Live Help

อีเมล์ : support@dotregis.com  Home Payment