DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
Domain Register
ขั้นตอนการดำเนินการ
 
ขั้นตอนการดำเนินการจากดอทรีจิส
ขั้นตอนการดำเนินหลังจากสั่งซื้อบริการโดเมนเนม-บริการเว็บโฮสติ้ง ดังนี้

1. ลูกค้าตรวจสอบใบสั่งซื้อในอีเมล์ว่า ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้สั่งซื้อเข้ามาใหม่หรือสั่งซื้อผ่านอีเมล์ support@dotregis.com ได้
2. หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ชำระเงินผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก
3. หลังชำระเงินแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงิน (จำเป็นต้องแจ้ง!) แจ้งชำระเงิน
4. เมื่อแจ้งชำระเงินและทางเรารับทราบแล้ว ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องประมาณ 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง (ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดการใช้งานกลับไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้)

 
 
เงื่อนไขการชำระเงิน

TOS สินค้าและบริการของเรานั้น เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ หลังจากชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้วทางเราจะสร้างบัญชีใช้งานโดเมนและโฮสติ้งให้ พร้อมส่ง User, Password และข้อมูลการใช้งาน ให้ทาง email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

TOS ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ต้องการแบบไปรณีย์ จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ หลังจากที่เราได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 7 วันทำการ

TOS สำหรับลูกค้าที่มีการโอนข้ามเขต ข้ามจังหวัด หรือต่างธนาคาร "โปรดโอนยอดรวมค่า ธรรมเนียมธนาคาร" เพราะธนาคารจะหักออกจากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามาทำให้เราได้รับเงินไม่เต็มจำนวน และเราจะไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีให้ท่านได้ ถ้าได้รับเงินไม่ครบครับ

 
ข้อแนะนำการตรวจสอบใบสั่งซื้อ

TOS ใบสั่งซื้อนี้ จะคงอยู่ในระบบ 3 วันหลังจากสั่งซื้อ ซึ่งคุณสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวก และหากครบกำหนด หากต้องการสั่งซื้อกรุณาสั่งซื้อเข้ามาใหม่หรือแจ้งมาทางอีเมล์ ทางเราจะแจ้งตรวจสอบสถานะโดเมน (กรณีจดโดเมน) ยอดที่ต้องชำระ และบัญชีธนาคารกลับไป

TOS ในช่วงที่คุณสั่งซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ชำระเงิน หากคุณชำระเงินหลังจากชื่อโดเมนเดียวกันกับใบสั่งซื้อคุณชำระเงินเข้ามาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาก่อนหรือสถานะโดเมนเดียวกันถูกผู้อื่นจดทะเบียนไปแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถจดได เพราะระบบโดเมนออนไลน์ทั่วโลก

TOS หากคุณต้องการจดชื่อโดเมนใหม่ ซึ่งไม่มีในใบสั่งซื้อเดิม ก็ไม่ต้องชำระยอดเงินใบสั่งซื้อเดิมเข้ามา ให้ชำระเงินตามยอดเงินในใบสั่งซื้อใหม่

TOS รายการที่เป็นโปรโมชั่น โปรดชำระภายในวันสุดท้ายของวันหมดโปรโมชั่นหรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น หากพ้นกำหนดให้ถือว่าใบสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

TOS การสั่งซื้อนี้ จะมีรายละเอียดแจ้งการสั่งซื้อ ส่งไปทางอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้อัตโนมัติกรุณาตรวจสอบใน "Inbox" หรือ "Junk Mail" (อีเมล์ขยะ) และหากภายใน 1 ชม.หลังการสั่งซื้อนี้ คุณยังไม่ได้รับรายละเอียดการสั่งซื้อ กรุณาสั่งซื้อเข้ามาใหม่ หรือติดต่อมาที่ support@dotregis.com

 
ข้อแนะนำการโอนเงิน

TOS การโอนเงินค่าบริการ หากท่านไม่มีหลักฐานการโอนเงิน โปรดโอนเงินเป็นเศษ "สตางต์" เช่น "ราคาสรุปการสั่งซื้อคือ 1,000 บาท "ท่านก็ชำระเงินเข้ามาจำนวน 1002.59 บาท (หรือแล้วแต่ท่านจะโอน) เพื่อทีมงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น (โดยท่านต้องแจ้งการชำระเงินด้วยเช่นกัน)

TOS เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อไม่พบยอดหรือลูกค้าโอนเงินยังไม่สมบูรณ์

TOS หลังแจ้งโอนเงินแล้ว เมื่อทีมงานของเรารับทราบการแจ้งเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะตรวจสอบเงินผ่านทาง Online Banking ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าไม่พบยอดจะติดต่อลูกค้าทันที ลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยครับว่าไม่ว่าเวลาใดก็สามารถโอนเงินได้ เราก็สามารถตรวจสอบได้ เว้นแต่ระบบธนาคารไม่สามารถใช้งานได้

TOS หลังจากแจ้งการชำระเงินแล้ว ทางเราจะดำเนินการให้ทันที ประมาณ 30 นาที ในเวลาทำการ (08.00 - 18.00) นอกช่วงเวลาทำการ (อย่างช้าสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมง) ลูกค้าจะได้รับ email แจ้งรายละเอียดรหัสจัดการโดเมน และรหัสจัดการโฮสติ้ง โดยจะส่งรายละเอียดการใช้งานแจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน หัวข้ออีเมล์ชื่อ "Account Information (ชื่อโดเมนของคุณ)"

TOS หากท่านชำระเงินโดย Internet Banking แม้ว่าจะมีอีเมล์แจ้งจากธนาคารหรือ SMS ยังไม่ถือว่าเป็นการแจ้งชำระเงินที่สมบูรณ์เพราะในการแจ้งนั้นอาจไม่ได้แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นของใบสั่งซื้อใด ดังนั้นโปรดแจ้งชำระเงินอีกครั้งโดยระบุรายละเอียด (แต่หากการแจ้งผ่านอีเมล์ธนาคารระบุใบสั่งซื้อมาแล้วทางเราจะดำเนินการให้ทันที)

 
ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

TOS โปรดใช้อีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นประจำหรือใช้งานได้จริง (ป้องกันปัญหาลืมรหัสจัดการรวมถึงการติดต่อในด้านการเงิน) เพราะระบบของเราถือเอาอีเมล์ผู้สั่งซื้อเป็นตัวแทน เจ้าของบัญชีใช้งาน หากลืมรหัสจัดการ, billing, และแจ้งเตือนต่างๆ ระบบจะติดต่อไปยัง Email ที่แจ้งไว้ (ไม่รับแจ้งกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีนั้นๆ)

TOS แต่กรณีที่ลืมรหัสจัดการและลืมบัญชีอีเมล์ (รายละเอียดข้อมูลในอีเมล์หาย) กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อความบนสำเนาว่า "แจ้งขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมล์สำหรับเข้าระบบบในชื่อโดเมน_______ เท่านั้น" (ลงนามรับรองพร้อมระบุวันที่ที่ร้องขอ) ส่งมาทาง Email : support@dotregis.com เท่านั้น

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในหน้าเว็บนี้
LiveZilla Live Help
อีเมล์ : billing@dotregis.com
 
คุณอาจสนใจสิ่งนี้
สั่งซื้อสินค้า/บริการ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ
 


  Home Payment