DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
Domain Register
Terms of Services

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดอทรีจิส ดอท คอม (DotRegis.com)

กฏระเบียบ ข้อบังคับ (กรุณาอ่านให้ละเอียดเพราะจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทั้งสิ้น) เพราะทุกการสั่งซื้อย่อมให้ยืนยันยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

(ปรับปรุงล่าสุด 1/1/2556)

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโดเมน
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้พื้นที
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้อีเมล์ Email
เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
เงื่อนไขและข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่าน
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขและข้อตกลงในการต่ออายุบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงการยกเลิกบริการ
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือด้านทางเทคนิค
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบููรณ์)
การให้บริการลูกค้า


      DotRegis.com คือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name) จำเป็นต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าในแต่ละราย ให้ได้รับบริการ อย่างดีที่สุด คุ้มค่าและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับคุณภาพจากเรา และเราในฐานะผู้บริการ ยินดีต้อนรับผู้สมัคร ใช้บริการทุกท่าน และขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เราขอให้ผู้ใช้บริการปฎิบัติตามกฏข้อตลงเพื่อให้ประสิทธิภาพของบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน

      จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่างอันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ในทุกกรณี โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ บริการของเรา ไปในทางที่ผิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ หากทางเราตรวจสอบพบ มีผู้ร้องเรียน รายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าบริการให้ หรืออาจคืนเงินค่าบริการตามวันคงเหลือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยการคืนเงิน หรือไม่คืนเงินค่าบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งในการสมัครใช้บริการทุกครั้ง ทางเราได้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขโดยได้ศึกษาเงื่อนไขอย่างดีแล้วครบทุกข้อ ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า ไม่ทราบเงื่อนไขการใช้บริการ หรือไม่ทราบว่ามีข้อห้ามต่างๆ หรือไม่ได้อ่านให้ครบ รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

      ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกับเว็บไซต์ DotRegis.com (ดอทรีจิส ดอท คอม) เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในที่นี้จะเรียก DotRegis.com ว่า "เรา" หรือ "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้บริการ"ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นสัญญาการใช้บริการกับเรา ด้วยเราต้องการสร้างขอขเขตการทำงาน และให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเราเข้าใจดีว่าเงื่อนไขต่อไปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ทำให้ผู้ใช้บริการอาจไม่อ่านให้จบ หรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้โดยครบถ้วน แต่ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ในหน้าต่อไปนี้ ล้วนแล้วเป็นกฏข้อตกลงการใช้งาน ที่ผุ้ให้บริการโดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติใช้งานกันโดยทั่วไป ซึ่งทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ ควรทำความเข้าใจให้รอบคอบก่อนสมัครใช้บริการ เพราะหากทำความผิดขึ้นมาแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ กฏข้อตกลงการใช้งาน หลักๆ ก็คือการห้ามทำเว็บผิดกฏหมายทุกชนิด เว็บที่ทำงานหนักทุกประเภท

โปรดทราบ!
      ทางเราไม่สามารถทราบได้แต่ต้นว่าเมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการมาแล้วนั้น จะกระทำผิดกฏฯ หรือไม่ จึงจำเป็นต้องให้ใช้บริการไปก่อน และหากตรวจสอบพบเจอภายหลัง หากไม่ได้ทำผิดร้านแรง เช่น ทำเว็บผิดกฏหมายฯ ทางเราจะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลของเว็บตามเวลาอันเหมาะสม หากไม่แก้ไขก็จะระงับบริการไว้ต่อไป เนื่องจากเราจะไม่มีการเข้าไปยัง Account ของผู้ใช้บริการเพื่อดูไฟล์ของเว็บไซต์หากตรวจสอบพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนเข้ามาทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับไว้ก่อน

      การกระทำผิดทุกประเภท มีทั้งแบบหนักและเบาขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้งาน ชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ไม่ได้สื่อชัดเจนว่าจะกระทำการผิดกฏฯ จึงไม่ระงับ และผู้ใช้ย่อมศึกษาข้อตกลงนี้แล้ว จากระบบสั่งซื้อไม่สามาถปฏิเสธได้ว่าไม่ทราบโฮสติ้งของดอทรีจิส ไม่รับเว็บไซต์ประเภทผิดกฏหมายฯ ทุกชนิด, ไม่รับเว็บไซต์ประเภทหมื่นประมาทฯ, และผิดข้อตกลงการใช้งาน

 

สำคัญ! โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการให้ครบถ้วนทุกข้อข้างต้นอย่างละเอียด เพื่อรับทราบกฏข้อตกลง ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติม

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อตกลงที่ลงนี้ กฏและระเบียบและนโยบายรวมถึงค่าบริการต่างๆ ในบริการของเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ครั้งแรก

ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบและสอบทานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นประจำรวมถึงข้อแก้ไขต่างๆ

 

 

 
การให้บริการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

 1. 1 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับนโยบายการให้บริการกับลูกค้าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ
  2
  เรื่องของการแสดงความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ทางดอทรีจิสต้องมีการตรวจสอบ ตัวตนของลูกค้าทุกท่านมากขึ้น ด้วยการอ้างอิงเลขที่บัตรประชาชนหรือเอกสารที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ในกรณ ที่เป็น บุคคลธรรมดา ส่วนนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงหลักฐาน ก่อนที่จะใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งอาจทำให้ เกิดความยุ่งยากในการเปิดใช้บริการมากขึ้น แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสในแง่การใช้บริการให้สอดคล้อง กับกฎหมายใหม่ ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.บ.ที่แจ้งไว้นั้น
  3
  การจัดเก็บข้อมูล (Log files) ของผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน จากเดิมบริษัทมีการเก็บข้อมูลการใช้งานของลูกค้าที่ใช้ Hosting ทุกท่านไว้ที่ 30 วัน และมีระบบสำรองข้อมูลแบบ Daily backup ทุกวัน แต่หลังจากมีการประกาศใช้กฎมายใหม่ ซึ่งมีข้อบังคับให้เก็บข้อมูล (Log files) ผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ทางบริษัทจึงมีการเพิ่มระยะสำรองข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด พร้อมทั้งลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าของดอทรีจิสสามารถใช้บริการได้อย่างไม่ต้องกังวลใด ๆ
  4
  แต่ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ใช้บริการ Hosting กับทางบริษัทเอง ก็ต้องมีระบบตรวจสอบบุคคลที่เข้ามากระทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ที่ท่านเปิดให้บริการอยู่ด้วย เพราะหากเกิดการกระทำผิดใด ๆ อันมีที่มาจากเว็บไซต์ของท่านทางบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบบุคคลที่เข้ามากระทำการอันผิดต่อกฎหมายในเชิงลึกได้ ซึงหากท่านไม่สามารถหาบุคคลที่เข้ากระทำผิดผ่านเว็บไซต์ของท่าน ท่านก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย
  5
  ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พึงระวังเข้าข่ายการกระทำผิด เช่น เว็บไซต์ประเภทที่มีเว็บบอร์ด ,การประกาศ , การโฆษณา ,การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น ดอทรีจิสแนะนำให้ท่านทำระบบสมาชิก,ลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้ามาใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา อันจะทำให้ท่านเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกระทำผิดไปด้วย
  6
  หากทางดอทรีจิส ตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการรายใด กระทำความผิดต่อ เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า หรือ ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ ทางบริษัทจะระงับการให้บริการ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้มีการปรับปรุงแก้ไขใน ส่วนที่กระทำผิดไว้แล้ว
  7
  หากเว็บใดทำผิด พรบ คอมพิวเตอร์ หรือมีใดแจ้งเข้ามา ทางดอทรีจิสจะแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ และให้ลบไฟล์ดังกล่าว และอาจจะยกเลิกการให้บริการโดยไม่คืนค่าให้บริการใดๆ แก่่ผู้ใช้บริการที่ทำความผิด พรบ.ดังกล่าว
    สรุปใจความสำคัญว่าไม่ทำผิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา ผิดกฏหมาย ไทยและต่างประเทศ และผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ รายละเอียด พรบ คอมพิวเตอร์ 2550
    สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่

 

 


  Home Support Term of Service