DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
Domain Register
Terms of Services

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดอทรีจิส ดอท คอม (DotRegis.com)

กฏระเบียบ ข้อบังคับ (กรุณาอ่านให้ละเอียดเพราะจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทั้งสิ้น) เพราะทุกการสั่งซื้อย่อมให้ยืนยันยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

(ปรับปรุงล่าสุด 1/1/2556)

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโดเมน
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้พื้นที
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้อีเมล์ Email
เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
เงื่อนไขและข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่าน
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขและข้อตกลงในการต่ออายุบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงการยกเลิกบริการ
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือด้านทางเทคนิค
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบููรณ์)
การให้บริการลูกค้า


      DotRegis.com คือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name) จำเป็นต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าในแต่ละราย ให้ได้รับบริการ อย่างดีที่สุด คุ้มค่าและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับคุณภาพจากเรา และเราในฐานะผู้บริการ ยินดีต้อนรับผู้สมัคร ใช้บริการทุกท่าน และขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เราขอให้ผู้ใช้บริการปฎิบัติตามกฏข้อตลงเพื่อให้ประสิทธิภาพของบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน

      จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่างอันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ในทุกกรณี โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ บริการของเรา ไปในทางที่ผิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ หากทางเราตรวจสอบพบ มีผู้ร้องเรียน รายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าบริการให้ หรืออาจคืนเงินค่าบริการตามวันคงเหลือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยการคืนเงิน หรือไม่คืนเงินค่าบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งในการสมัครใช้บริการทุกครั้ง ทางเราได้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขโดยได้ศึกษาเงื่อนไขอย่างดีแล้วครบทุกข้อ ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า ไม่ทราบเงื่อนไขการใช้บริการ หรือไม่ทราบว่ามีข้อห้ามต่างๆ หรือไม่ได้อ่านให้ครบ รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

      ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกับเว็บไซต์ DotRegis.com (ดอทรีจิส ดอท คอม) เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในที่นี้จะเรียก DotRegis.com ว่า "เรา" หรือ "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้บริการ"ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นสัญญาการใช้บริการกับเรา ด้วยเราต้องการสร้างขอขเขตการทำงาน และให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเราเข้าใจดีว่าเงื่อนไขต่อไปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ทำให้ผู้ใช้บริการอาจไม่อ่านให้จบ หรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้โดยครบถ้วน แต่ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ในหน้าต่อไปนี้ ล้วนแล้วเป็นกฏข้อตกลงการใช้งาน ที่ผุ้ให้บริการโดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติใช้งานกันโดยทั่วไป ซึ่งทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ ควรทำความเข้าใจให้รอบคอบก่อนสมัครใช้บริการ เพราะหากทำความผิดขึ้นมาแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ กฏข้อตกลงการใช้งาน หลักๆ ก็คือการห้ามทำเว็บผิดกฏหมายทุกชนิด เว็บที่ทำงานหนักทุกประเภท

โปรดทราบ!
      ทางเราไม่สามารถทราบได้แต่ต้นว่าเมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการมาแล้วนั้น จะกระทำผิดกฏฯ หรือไม่ จึงจำเป็นต้องให้ใช้บริการไปก่อน และหากตรวจสอบพบเจอภายหลัง หากไม่ได้ทำผิดร้านแรง เช่น ทำเว็บผิดกฏหมายฯ ทางเราจะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลของเว็บตามเวลาอันเหมาะสม หากไม่แก้ไขก็จะระงับบริการไว้ต่อไป เนื่องจากเราจะไม่มีการเข้าไปยัง Account ของผู้ใช้บริการเพื่อดูไฟล์ของเว็บไซต์หากตรวจสอบพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนเข้ามาทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับไว้ก่อน

      การกระทำผิดทุกประเภท มีทั้งแบบหนักและเบาขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้งาน ชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ไม่ได้สื่อชัดเจนว่าจะกระทำการผิดกฏฯ จึงไม่ระงับ และผู้ใช้ย่อมศึกษาข้อตกลงนี้แล้ว จากระบบสั่งซื้อไม่สามาถปฏิเสธได้ว่าไม่ทราบโฮสติ้งของดอทรีจิส ไม่รับเว็บไซต์ประเภทผิดกฏหมายฯ ทุกชนิด, ไม่รับเว็บไซต์ประเภทหมื่นประมาทฯ, และผิดข้อตกลงการใช้งาน

 

สำคัญ! โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการให้ครบถ้วนทุกข้อข้างต้นอย่างละเอียด เพื่อรับทราบกฏข้อตกลง ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติม

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อตกลงที่ลงนี้ กฏและระเบียบและนโยบายรวมถึงค่าบริการต่างๆ ในบริการของเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ครั้งแรก

ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบและสอบทานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นประจำรวมถึงข้อแก้ไขต่างๆ

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

 1. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆหรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลไว้แล้วตามระบบและได้แยกลงฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่ง แต่จะเป็นการสำรองแบบทับตัวเดิมซ้ำไป

การขอไฟล์สำรอง (Backups)
ลูกค้าสามารถขอให้ทำสำรองไฟล์ภายในโฮสได้ โดยจะได้รับภายใน 72 ชม. หลังจากแจ้งและรับเรื่อง
โดยไฟล์นั้นข้อมูลนั้นจะเป็นฉบับทั้งหมดของ user แบบรวม และต้องขออยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่หมดอายุบริการ

ขอข้อมูลสำรองไฟล์

- เนื่องจากทางเราจะเก็บสำรองไฟล์แบบ ทับของเดิม หากพบว่าเว็บไซต์ในปัจจุบันผิดเพี้ยนอันมาจากสาเหตุไปอัพเดต แก้ไข
ให้รีบแจ้งผู้ให้บริการช่วยเหลือตรวจสอบ แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะได้ไฟล์เดิมที่ยังคงดีอยู่เพราะไฟล์จะมีการทับกันไป

- การสำรองใช่ว่าจะเรียกได้ตามวัน เวลา ที่ต้องการได้ เพราะระบบของเราไม่ได้มีการสำรองได้ตามวันเวลาย้อนหลัง
อันเนื่องมาจากการสำรองตามวันเวลาย้อนหลังเช่นนั้นจะยิ่งเพิ่มต้นทุน ทวีคูณตามจำนวนวันที่สำรองได้ และโดยมาตรฐาน
สากลแล้ว จะไม่ได้มีการสำรองลักษณะนี้เช่นกัน

- จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลที่สำรองนั้นเป็นข้อมูลล่าสุด ใช้งานได้หรือไม่เพราะข้อมูลอาจถูกทับไปแล้ว

 

ค่าใช้จ่าย

 • หากสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการแล้ว ทางเราจะมีค่าบริการส่วนนี้เพิ่มเติม โดยจะมีค่าจัดทำข้อมูล ครั้ง 200 บาท/ครั้ง
 • อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในช่วงเวลาที่ใช้บริการ ทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา หรือเพื่อสำรองไฟล์

   

  กรณีถูกระงับการใช้งาน

  • หากถูกระงับเพราะเป็นเว็บที่ผิดกฏหมาย ทางเราจะระงับไม่เปิดให้นำไฟล์นั้นออกไปโดยเด็ดขาด เมื่อพบไฟล์ผิดกฏหมายทางเราจะระงับและลบข้อมูลออกทันที ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้

  กรณีเลิกใช้บริการ/ถูกยกเลิกให้บริการ

   ทางเราจะระงับข้อมูลทันที และเก็บไฟล์ให้ดาวน์โหลดออกไป เป็นระยะเวลา 3 วันนับแต่มีการแจ้ง และตกลง

   

  ข้อควรรู้

  - หากต้องการไฟล์ข้อมูลสำรอง และไม่ต้องการใช้บริการที่่นี่แล้ว มีความประสงค์จะย้ายไปใช้ที่อื่น ให้ทำสำรองข้อมูลไว้ก่อนหมดอายุ เมื่อหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถขอไฟล์สำรองได้ในทุกกรณี

    เว้นแต่ถูกระงับการให้บริการอันเนื่องจากมาจากทำผิดกฏการใช้งานและถูกเชิญออก

  - หากต้องการไฟล์ข้อมูลสำรอง จะต้องทำก่อนหมดอายุ โดยแจ้งมายังผู้ดูแล ให้จัดทำเป็นไฟล์ backup

  - ไฟล์ข้อมูล backup จะจัดทำในรูปแบบ ไฟล์ backups ผ่านระบบจัดการ DirectAdmin ซึ่งเป็นแบไฟล์รวมทุกโดเมนใน user นั้น และสามารถนำ restore ข้อมูลผ่านระบบจัดการเดียวกัน เช่น directadmin

  - ไม่รับทำไฟล์สำรองข้อมูลในรูปแบบ ที่รองรับกับระบบจัดการอื่นๆ กรณีนำไปใช้กับระบบจัดการอื่นๆ ต้องสอบถามผู้ให้บริการนั้นๆ

  - กรณีหมดอายุบริการไปแล้ว ยังคงเก็บไฟล์ไว้ที่ 30 วันหลังจากหมดอายุ
  * ทั้งนี้หากไฟล์ที่สำรองนั้นไม่สมบูรณ์โดยเว็บไม่สามารถใช้ได้ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

   


    Home Support Term of Service