DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
Domain Register
Terms of Services

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดอทรีจิส ดอท คอม (DotRegis.com)

กฏระเบียบ ข้อบังคับ (กรุณาอ่านให้ละเอียดเพราะจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทั้งสิ้น) เพราะทุกการสั่งซื้อย่อมให้ยืนยันยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

(ปรับปรุงล่าสุด 1/1/2556)

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโดเมน
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้พื้นที
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้อีเมล์ Email
เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
เงื่อนไขและข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่าน
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขและข้อตกลงในการต่ออายุบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงการยกเลิกบริการ
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือด้านทางเทคนิค
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบููรณ์)
การให้บริการลูกค้า


      DotRegis.com คือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name) จำเป็นต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าในแต่ละราย ให้ได้รับบริการ อย่างดีที่สุด คุ้มค่าและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับคุณภาพจากเรา และเราในฐานะผู้บริการ ยินดีต้อนรับผู้สมัคร ใช้บริการทุกท่าน และขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เราขอให้ผู้ใช้บริการปฎิบัติตามกฏข้อตลงเพื่อให้ประสิทธิภาพของบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน

      จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่างอันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ในทุกกรณี โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ บริการของเรา ไปในทางที่ผิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ หากทางเราตรวจสอบพบ มีผู้ร้องเรียน รายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าบริการให้ หรืออาจคืนเงินค่าบริการตามวันคงเหลือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยการคืนเงิน หรือไม่คืนเงินค่าบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งในการสมัครใช้บริการทุกครั้ง ทางเราได้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขโดยได้ศึกษาเงื่อนไขอย่างดีแล้วครบทุกข้อ ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า ไม่ทราบเงื่อนไขการใช้บริการ หรือไม่ทราบว่ามีข้อห้ามต่างๆ หรือไม่ได้อ่านให้ครบ รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

      ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกับเว็บไซต์ DotRegis.com (ดอทรีจิส ดอท คอม) เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในที่นี้จะเรียก DotRegis.com ว่า "เรา" หรือ "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้บริการ"ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นสัญญาการใช้บริการกับเรา ด้วยเราต้องการสร้างขอขเขตการทำงาน และให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเราเข้าใจดีว่าเงื่อนไขต่อไปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ทำให้ผู้ใช้บริการอาจไม่อ่านให้จบ หรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้โดยครบถ้วน แต่ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ในหน้าต่อไปนี้ ล้วนแล้วเป็นกฏข้อตกลงการใช้งาน ที่ผุ้ให้บริการโดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติใช้งานกันโดยทั่วไป ซึ่งทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ ควรทำความเข้าใจให้รอบคอบก่อนสมัครใช้บริการ เพราะหากทำความผิดขึ้นมาแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ กฏข้อตกลงการใช้งาน หลักๆ ก็คือการห้ามทำเว็บผิดกฏหมายทุกชนิด เว็บที่ทำงานหนักทุกประเภท

โปรดทราบ!
      ทางเราไม่สามารถทราบได้แต่ต้นว่าเมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการมาแล้วนั้น จะกระทำผิดกฏฯ หรือไม่ จึงจำเป็นต้องให้ใช้บริการไปก่อน และหากตรวจสอบพบเจอภายหลัง หากไม่ได้ทำผิดร้านแรง เช่น ทำเว็บผิดกฏหมายฯ ทางเราจะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลของเว็บตามเวลาอันเหมาะสม หากไม่แก้ไขก็จะระงับบริการไว้ต่อไป เนื่องจากเราจะไม่มีการเข้าไปยัง Account ของผู้ใช้บริการเพื่อดูไฟล์ของเว็บไซต์หากตรวจสอบพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนเข้ามาทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับไว้ก่อน

      การกระทำผิดทุกประเภท มีทั้งแบบหนักและเบาขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้งาน ชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ไม่ได้สื่อชัดเจนว่าจะกระทำการผิดกฏฯ จึงไม่ระงับ และผู้ใช้ย่อมศึกษาข้อตกลงนี้แล้ว จากระบบสั่งซื้อไม่สามาถปฏิเสธได้ว่าไม่ทราบโฮสติ้งของดอทรีจิส ไม่รับเว็บไซต์ประเภทผิดกฏหมายฯ ทุกชนิด, ไม่รับเว็บไซต์ประเภทหมื่นประมาทฯ, และผิดข้อตกลงการใช้งาน

 

สำคัญ! โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการให้ครบถ้วนทุกข้อข้างต้นอย่างละเอียด เพื่อรับทราบกฏข้อตกลง ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติม

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อตกลงที่ลงนี้ กฏและระเบียบและนโยบายรวมถึงค่าบริการต่างๆ ในบริการของเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ครั้งแรก

ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบและสอบทานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นประจำรวมถึงข้อแก้ไขต่างๆ

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ

 1. - ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา
 2. - ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
 3. - หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการชีาคราว-ถาวร หากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนดที่แจ้งไป
 4. - ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบฯ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ -ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 5. เว้นแต่ ผู้ใช้บริการ มีความประสงค์ขอยกเลิกภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการครั้งแรก ซึ่งจะคืนเงินในส่วนของค่าบริการ Web Hosting เท่านั้น ไม่นับรวมค่าบริการอื่นๆ ที่เป็นการสั่งซื้อโดยผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ต่อได้ เช่น การจดทะเบียนโดเมนเนม การย้ายโดเมน การต่ออายุโดเมน และค่าบริการอื่นๆ
 6. หากการใช้งาน Web Hosting ไม่เป็นที่พอใจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ให้บริการ "รับประกันการคืนเงิน" (รับประกันความพอใจในการใช้งานถึง 7 วันแรกที่ใช้งาน) ยินดีคืนเงินค่าบริการ (เต็มจำนวน) ให้ผู้ใช้บริการทุกราย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 7. การจดทะเบียนโดเมน กับ ดอทรีจิส (DotRegis.com) นั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. จดโดเมนปกติ โดยไม่เช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบ
     - ราคาจดโดเมน
     - ราคาต่ออายุโดเมน
     - ราคาย้ายโดเมนมาที่เรา

2. จดโดเมนโปรโมชั่น ในราคาพิเศษ ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์จดโดเมนในราคาพิเศษ เช่นราคาขายปกติหน้าเว็บในช่วงที่สั่งซื้อบริการอยู่ที่ 300 บาท/ปี แต่เมื่อเช่าโฮสติ้ง 12 เดือน (สำหรับ Special Solution) ได้สิทธิ์จดโดเมนในราคาพิเศษ คือ 99 บาท เป็นต้น

3. จดโดเมนโดยใช้สิทธิ์ "จดโดเมนฟรี" ตามแพ็คเกจเว็บโฮสติ้งที่คุณสมัครใช้บริการ เช่น Hyper Solution - Enterprise Package 12 เดือน ซึ่งสามารถจดได้ฟรี 1 โดเมน (เว็บไซต์)

 

ซึ่งหากผู้ใช้บริการแจ้ง ขอคืนค่าบริการโฮสติ้ง ผู้ใช้บริการจะถูกหักค่าจดโดเมน ค่าย้ายโดเมน ค่าต่ออายุโดเมนตามแต่ละประเภท โดยใช้ราคาโดเมน ณ วันสั่งซื้อ เช่น สั่งซื้อวันที่ 10 มกราคม 2552 ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ ตามลักษณะที่ 2 คือ เช่าโฮสติ้ง Special Solution - Platinum Package 12 เดือน พร้อมรับสิทธิ์จดโดเมนใน ราคา 99 บาท ราคาจดโดเมนปกติ .com อยู่ที่ 265 บาท/ปี เท่ากับว่าผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนตามนี้

ค่าบริการโฮสติ้ง ตามตัวอย่าง 12 เดือน ราคา 300 บาท/ปี บวก ค่าจดโดเมนในราคาพิเศษ 99 บาท รวมเป็นเงิน 399 บาท จากตัวอย่างคือ (ภายใน 7 วัน คือวันที่ 17 มกราคม 2552) ท่านจะได้รับเงินคืน ตามนี้ ราคารวมตามใบสั่งซื้อ 399 บาท (หักด้วย) ราคาค่าจดโดเมนปกติ ณ วันสั่งซื้อ 265 บาท เท่ากับว่า ท่านจะได้รับเงินคืน 399 - 265 = 134 บาท หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมจึงคืนเพียง 134 บาท ทำไมถึงไม่คืนเงิน 399 บาท เป็นเพราะ โดเมนที่ผู้ใช้บริการจดกับเราทั้ง 3 ลักษณะนั้น ผู้ใช้บริการจะเป็นเจ้าของโดเมน 100% เมื่อผู้ใช้บริการจดโดเมนแล้ว สามารถนำไปใช้ได้กับโฮสติ้งรายอื่นได้ทั่วโลก หรือย้ายโดเมนไปต่ออายุกับผู้ให้บริการรายอื่นโดยนับอายุเพิ่มไปได้ จึงไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้

ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้กับลูกค้าโดยวิธีเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาซึ่งจะใช้เวลาหลังรับทราบเรื่องยกเลิกภายใน 7-30 วันทำการ หลังจากแจ้งยกเลิกเข้ามา

ทั้งนี้หากลูกค้าละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งของเรา (เช่น ทำเว็บไซต์ลามกอนาจาร ละเมิดลิขสิทธิ์ หมิ่นสถาบันฯ การพนัน สแปม เป็นต้น) เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการของลูกค้าทันทีโดยไม่คืนค่าบริการ

 

เงื่อนไขการคืนค่าบริการ

 • - ลูกค้าสามารถขอคืนค่าบริการได้เฉพาะบริการเว็บโฮสติ้งเท่านั้น
 • - ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์มาภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการวันแรก
 • - ลูกค้าจะได้รับค่าบริการเว็บโฮสติ้งคืนเต็มจำนวน
 • - บริการโดเมนเนมไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
 • - ค่าบริการในการอัพเกรดแพ็คเกจบริการ ไม่สามารถขอคืนได้
 • - ขอสงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียม เมื่อมีการเรียกเก็บจากธนาคาร
 • - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินสำหรับเว็บไซต์ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประเภท

 

 

 


  Home Support Term of Service